Alcaldía

Xosé Manuel Rodríguez Méndez
Alcalde – Presidente

Xestión directa das áreas de Emprego, Industria, Comercio, Turismo e Promoción Económica

Concello das Neves
Praza da Cristiandade,1 – 36400 – As Neves
Tlfno.: 986 648 038

Contacta co Alcalde: alcaldia@asneves.gal