Áreas Wifi

O Concello das Neves está a avanzar na instalación de posibllidades de conexión a internet nos edificios públicos nas parroquias e centro urbano.

Instalación de áreas wifi para acceso libre a cidadanía.

Actualmente hai conexión a internet sen fíos en varios edificios municipais.

Biblioteca/Concello

Centro Social

Casa da Xuventude

Mercado

Edificio de Correos

Punto Limpo

Complexo deportivo da Caíña