Patrimonio Cultural

PESQUEIRAS SOBRE O MIÑO

Trátase dunha serie de construcións que serven para capturar peixes de río, como lampreas, anguías, troitas e salmóns e están sitas entre correntes e remuíños. Atopamos pesqueiras no ríos máis ...

Ler Máis

FURNAS DE RIBADEIRA

No lugar de Ribadeira, situado na aba sur do monte San Nomedio na parroquia de Rubiós, existen unhas cavidades rochosas de cronoloxía descoñecida escavadas na roca branda de xisto. Con ...

Ler Máis

ESCULTURAS DE REDONDELO

No lugar de Redondelo, existen unha serie de obras de estilo moderno nunha ladeira rochosa do monte Coto do Facho de 184 metros. Son varias as esculturas realizadas en distintos ...

Ler Máis

PONTE DAS PUNTALEIRAS

Construción incluída no Catálogo do Patrimonio Cultural de Galicia co código GA36034049. Situada tamén sobre o río Termes á altura de Mirenciños, na parroquia de Vide, pola que pasa o ...

Ler Máis

PONTE DA SENRA

Ponte Romana situada sobre o río Termes, incluída no Catálogo do Patrimonio Cultural de Galicia co código GA36034048 e igualmente recoñecida como Ben de Interese Cultural (BIC). Esta ponte conta ...

Ler Máis