Comisión de Contas

Composición e funcións
A Comisión Especial de Contas estará composta por 7 membros coa seguinte proporcionalidade:

Presidente: O Sr. Alcalde do grupo político BNG. Xose Manuel Rodríguez Méndez

6 Vogais: Tres do grupo político P.P. Raúl Emilio Castro Rodríguez, María del Carmen Gil Alvarez e Roberto Daniel González Vázquez.

Dous do grupo político BNG. Oscar González Alvarez e Sandra Barros Groba

Un do grupo político PSdeG-PSOE. Manuel Eduardo Mariño Souto

 

As funcións principais da Comisión son a revisión e control da execución dos Orzamentos Municipais.