Punto Limpo

PLANO DE SITUACIÓN

CORDENADAS

UTM: 0548627 , 4660585

RESIDUOS ADMITIDOS

ESCOMBROS
PLÁSTICOS
MADEIRA
VIDRO
PAPEL/CARTÓN
VOLUMINOSOS
METAIS
RAEES (aparellos eléctricos e electrónicos)

que son residuos domiciliarios de particulares

DATOS ECONÓMICOS

A xestión eficaz do Punto Limpo supuxo un aforro na xestión de residuos de máis de 12.000 euros en 2017 con respeto a 2015.
Eses recursos económicos invistense en persoal e en melloras para cada vez poder facer máis sustentable o Punto Limpo e ao tempo poder recoller máis tipo de residuos.

HORARIOS