Estacionamentos

As Neves dispón de espazos habilitados para facilitar o estacionamento dos vehículos. Tamén existe un estacionamento para caravanas. Os aparcadoiros son de uso público e gratuítos e se localizan en:

Estacionamento no centro das Neves

A) Rúa Marquesa do Pazo.

B) Rúa Esperanza.

C) Praza de San Agustín.

D) Aparcadoiro ó lado do cemiterio.

E) Aparcadoiro ó lado do Polideportivo e Colexio.

F) Aparcadoiro entre a Estrada Circunvalación e a PO-400.

G) Rúa Dr. Martínez Rodríguez.

H) Estrada da Circunvalación.

I) Aparcadoiro ó lado do Mercado Municipal.

J) Estacionamento para Caravanas.